Със Заповед № РД01-348 от 20.05.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика бе разпростряно прилагането на Браншовия КТД за системата на ВиК.

Тази заповед бе издадена на основание отправено искане от страните по договора – Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ и НБС“Водоснабдител“-КНСБ, като синдикати и Съюза на ВиК операторите в България, като работодатели, съгласно чл.51б, ал.4 от Кодекса на труда. Това е поредния Браншов КТД за системата на ВиК, който ще се прилага за всички работници и служители от всички ВиК фирми в България.

Целият текст на Браншовия КТД, неговата регистрация в ИА „Главна инспекция по труда“, както и заповедта на Министъра на труда и социалната политика може да намерите в папка „ОКТД, БКТД“ – „ВиК“ на този сайт.

Категория: