На 21 ноември 2013 г. ще се проведе първото заседание на преговорните екипи за сключване на нов БКТД за бранш ВиК.

Заседанието ще се проведе от 13 часа в офисите на НБС „Водоснабдител“-КНСБ, като от страна на Ф „СИВ“-„Подкрепа“ участие ще вземат всички избрани от Федеративния съвет представители на федерацията с изключение на Пейо Пеев от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.

По инициатива на федерацията ще бъде представен проект за „Процедура за водене на преговорите“, с която да се съобразят всички представители на преговарящите екипи – на синдикатите и на работодателите в лицето на Съюза на ВиК операторите в Република България.

Категория: