Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ постигна споразумения със своите социални партньори за МОД 2013 г.

Бяха подписани 3 (три) споразумения, съответно за – строителството на сгради и съоръжения; за строителството и поддържането на пътища и за системата на ВиК. За първи път от четири години бе реализиран ръст в нивата на осигурителните доходи за работещите в строителството. Най-голям среден ръст в осигурителните доходи бе договорен за системата на ВиК – 4,5%. Всичките споразумения за минималните осигурителни доходи за 2013 г. са публикувани в настоящия сайт в папка „Споразумение за МОД“.

Категория: