На 1 август 2012 г. бе подписан нов КТД за работещите по трудов договор в Агенция „Пътна инфраструктура“.

От страна на синдикатите договора бе подписан от инж. Иоанис Партениотис – председател на Ф“СИВ“-„Подкрепа“ и Малина Кованджиева – председател на синдикат „Пътно дело“-КНСБ, а от страна на работодателя – изпълнителния директор на агенцията инж. Лазар Лазаров. Договорът е със срок на действие 2 години и засяга всичките елементи на колективното трудово договаряне. Целият текст на договора е публикуван в папка „ОКТД, БКТД“ – раздел „Пътна инфраструктура“ на настоящият сайт.

Категория: