Между социалните партньори от дейностите на пътното строителство, поддържането, ремонта, консултантските услуги и проектирането на пътища, бе сключен нов БКТД.

Страни по договора са Българска браншова камара „Пътища“, представлявана от инж. Стефан Чайков – председател и Федерация „СИВ“-„Подкрепа“, представлявана от инж. Иоанис Партениотис – председател и Синдикат „Пътно дело“-КНСБ, представляван от г-жа Малина Кованджиева – председател. Срокът на действие на договора е 2 години, считано от датата на неговото подписване – 6 август 2012 г. Договорът отразява реалните възможности на пътно-строителния бранш и е добра основа за реализирането на КТД-та на ниво фирми. Цялостният текст на БКТД е публикуван в настоящият сайт – папка „ОКТД, БКТД“ – раздел „Пътища“.

Категория: