Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) направи анализ на Браншовия КТД за ВиК сектора.

Той бе реализиран на база искане на социалните партньори страни по договора – ФСИВ „Подкрепа“ и НБС „Водоснабдител“-КНСБ, като страна „синдикати“ и Съюза на ВиК операторите в България, като страна „работодатели“.  Анализът ще бъде използван за мотивиране при отправяне на искане до Министъра на труда и социалната политика за разпростиране на целия БКТД в бранша на основание чл.51б, ал.4 от КТ.

Цялостният анализ може да бъде прочетен и изтеглен от настоящия сайт в папка „ОКТД, БКТД“.

Категория: