Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) извърши анализ на действащият ОКТД за строителството. Анализът бе реализиран във […]