Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) извърши анализ на действащият ОКТД за строителството.

Анализът бе реализиран във връзка с депозирано искане от страните по ОКТД до Министъра на труда и социалната политика за неговото прилагане във всички предприятия от отрасъла  съгласно чл.51б, ал.4 от КТ.

На специална работна среща на 17 януари т.г. в офиса на Камара на строителите в България (КСБ) той беше представен от изпълнителния директор на НИПА г-н Владимир Бояджиев и експерти от неговия екип.

В срещата и последвалата дискусия взеха участие инж. Иоанис Партениотис – председател на Ф „СИВ“-„Подкрепа“, г-н Йордан Никленов – председател на ФНСС – КНСБ, инж. Вили Терзиев – зам.председател на КСБ, г-н Иван Бойков – изпълнителен директор на КСБ и експерти от социалните партньори.

Цялостният анализ може да бъде прочетен и изтеглен от настоящия сайт в папката „ОКТД, БКТД“.

Категория: