Националната агенция да помирение и арбитраж (НИПА) направи анализ на Отрасловия КТД за отрасъл „Строителство“.

Презентация на анализа и дискусия за възможността за разпростиране на ОКТД ще се проведе на 17 януари 2012 г. (вторник) от 11.00 часа в офисите на Камара на строителите в България (КСБ). На срещата ще присъстват изпълнителния директор на НИПА г-н Владимир Бояджиев и експерти от неговия екип, както и представители на трите организации страни по договора – КСБ, Ф „СИВ“-„Подкрепа“ и ФНСС – КНСБ.

Категория: