На 10 януари 2012 г. е подписан договорения нов Браншов КТД за ВиК сектора.

Договорът е депозиран за регистрация в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Срокът на неговото действие е 2 (две) години и той отменя действиято на досега действащият. След регистрацията му в специалния регистър на ИА „ГИТ“ страните по договора ще го депозират пред министъра на труда и социалната политика за разпростирането му върху целия ВиК бранш. Пълният текст на Браншовия КТД може да се изтегли от сайта на федерация „СИВ“ – „Подкрепа“

Категория: