Изпълнителният съвет на Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ свиква своя Федеративен съвет на заседание на 7, 8 и 9 декември […]