Изпълнителният съвет на Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ свиква своя Федеративен съвет на заседание на 7, 8 и 9 декември 2011 г. в гр. София.

Проектът за дневен ред на съвета е изпратен на ръководствата на всички структури на федерацията, негови членове.

Категория: