Двата синдиката – Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ и НБС „Водоснабдител“-КНСБ, съвместно със Съюза на ВиК операторите в Република България стартираха целева кампания.

Тя се изразява в набирането на средства за изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води на Зографския манастир „Свети Георги“ в Света гора. За целта социалните партньори разпространиха съвместно писмо до всички ВиК дружества в страната, с което призовават работниците и служителите да отделят по 2 лева. Общата стойност на съоръжението е около 60 000 лева. Освен средствата от работещите във ВиК сектора ангажимент за финансово подпомагане на благородната инициатива поеха и всички работодатели от ВиК дружествата.

Писмо до ВиК дружествата

Категория: