За трите бранша, обхващащи членовете на Ф“СИВ“-„Подкрепа“ бяха договорени минималните осигурителни доходи за 2011 г.

На 27 август 2011 г. бе подписано първото споразумение, отнасящо се до заетите в икономическите дейности „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и “ Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ с кодове по КИД-2008 съответно Е 36 и Е 37. Страни под това споразумение са Ф „СИВ“- „Подкрепа“ и НБС „Водоснабдител“-КНСБ, като страна „синдикати“ и Съюза на ВиК операторите в България, като страна „работодатели“.

На същата дата бе подписано и споразумението за заетите в икономическите дейности „Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности“ с кодове по КИД-2008 г.  – F 41, F 42 (без F 42.21  и F 42.22) и F 43. От страна на „синдикатите“ споразумението ангажира Ф „СИВ“-„Подкрепа“ и ФНСС-КНСБ, а от страна на „работодателите“ – Камара на строителите в България.

Подобно споразумение бе подписано на 7 септември т.г. и за работещите в икономическата дейност „Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти“ с код по КИД-2008 г. – F 42.11. Страни по това споразумение са Ф „СИВ“-„Подкрепа“ и Синдикат „Пътно дело“-КНСБ, като „синдикати“ и Българска браншова камара „Пътища“, като „работодатели“.

Трите споразумения за минималните осигурителни доходи може да се прочетат на в папката „Споразумение за МОД“ в настоящата интернет-страница.

Категория: