Заключителна конференция по проекта „Mobiljobs“ бе проведена от 8 до 10 юни 2010 г. в гр. Рим.

Участие в нея взеха представителите на синдикатите, включени в реализацията на проекта. Сред тях бяха и представителите на Федерация „СИВ“ – „Подкрепа“ Иоанис Партениотис, Стефан Кръстев, Йордан Йорданов и Маргарита Радайска. Бяха отчетени резултатите от проведените четири семинара в рамките на проекта и беше приет заключителния документ на конференцията, който е адресиран както към синдикалните структури в цяла Европа, така и към Европейската комисия във връзка с необходимостта от промени в Директивата за командироване на работници в рамките на Европейския съюз.

За да се запознаете с текста на заключителния документ от конференцията натиснете тук

Категория: