На 1 април т.г. бе подписан новия КТД в Агенция „Пътна инфраструктура“.

Договора е с валидност 2 години и се прилага спрямо синдикалните секции на Федерация „СИВ“-„Подкрепа и синдикалните организации на синдикат Пътно дело“-КНСБ във всички структури на агенцията – областните пътни управления, централната админстрация и централния институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти. Регистрацията в Изпълнителна агенция „Главна нспекция по труда“ е под номер 7 от 21.04.2010 г.

Целият текст на договора може да се намери в папка „ОКТД, БКТД“, подраздел „Пътна инфраструктура“ на настоящият сайт.

Категория: