На 11 февруари 2010 г. бе депозирано до министъра на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов писмо-искане за разпростиране на Браншовия КТД за системата на ВиК.

Писмото е отправено от двата синдиката в бранша – Федерация „СИВ“ – „Подкрепа“ и НБС „Водоснабдител“ – КНСБ и от Съюза на ВиК операторите в България, като работодателска организация на основание чл.51б, ал.4 от Кодекса на труда. Целта е министъра на труда и социалната политика да приложи за първи път делегираното му право от Кодекса на труда да разшири прилагането на договорения Браншов КТД за всички субекти занимаващи се с водоснабдяване, канализация и пречистване на води. Очакванията на синдикатите и работодателсксия съюз са, че от страна на министъра ще се получи удоволетворяване на тяхното искане, тъй като по-голямата част от заетите в бранша са синдикални членове, а в работодателския съюз членуват основните ВиК дружества.