На 18 декември т.г. се проведе третата по ред среща за сключване на БКТД в системата на ВиК между представителите на работодателите и двата синдиката.

Основното противоречие между двете страни е определяне на приоритета в бъдещия браншов договор – запазване на трудовата заетост или повишаване на трудовите доходи. Дилемата е провокирана от резултатите от световната финансова криза и политиката на ДКЕВР, като регулаторен орган при определяне цената на водната услуга.

След доста остри спорове и силни аргументи и от двете страни – работодатели и синдикати, бе постигнато съгласие че водещия приоритет е трудовата заетост, съчетана със запазване на достиженията в заплащането на труда и поемане на ангажимент от страна на работодателите за преоценка на нивата на трудовите възнаграждения в края на 2010 г.

Определено бе следващата среща да се състои в гр. Ловеч на 14-15 януари 2010 г., като очакванията са тогава да бъдат финализирани текстовете по този БКТД.

Категория: