Съгласно одобрения план за действие на микропроект № 5872 през месец април ще бъдат организирани и проведени поредни работни срещи.

Поканени за участие са строителни фирми, членове на Областните представителства на Камара на строителите в България, Професионални гимназии по строителство, Центрове за професионално обучение и синдикални лидери от съответните региони. На тези срещи ще бъдат представени целите, задачите и очакваните резултати от реализирането на микропроект № 5872 – „Изграждане на организационна и управленска структура на Център за информиране, консултиране и анализи на работната сила в отрасъл строителство“.

Предстоящите срещи са както следва:

– На 07 април т.г. от 16.00 часа в хотел „Терра Европа“, гр. Търговище;

– На 08 април т.г. от 11.00 часа в хотел „Аква“, гр. Варна;

– На 09 април т.г. от 10.00 часа в хотел „Контеса“, гр. Шумен;

– На 14 април т.г. от 16.00 часа в Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик;

– На 15 април т.г. от 11.00 часа в хотел „Севън хилс“, гр. Пловдив;

– На 16 април т.г. от 11.00 часа в хотел „Кипарис“, гр. Смолян;

– На 22 април т.г. от 16.00 часа в хотел „Данубе“, гр. Силистра;

– На 23 април т.г. от 11.00 часа в офиса на КСБ, гр. Добрич, ул. „Генерал Киселов“ № 1.

Категория: