През месец януари т.г. успешно положиха изпити за придобита квалификация първите работници и служители на „ВиК” ООД, гр. Монтана.

Те ще получат свидетелства и удостоверения, като успешно завършили курсовете от съвместния проект на „ВиК” ООД, гр. Монтана, Федерация „СИВ”-„Подкрепа”, ЦПО „Главболгарстрой” и ЦПО „Знание” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По специалността „Монтажник на ВиК мрежи” придобиха по-висока квалификация 33 работника от следните производствени райони на ВиК дружеството – гр.Бойчиновци, гр.Вълчедръм и гр.Лом. Други 23-ма работника повишиха своята компютърна грамотност по специалността „Текстообработване”, а 18 служители преминаха първо ниво по английски език (сертификат TELK).

Цялостният проект обхваща повишаване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от 148 работници и служители на „ВиК” ООД, гр. Монтана, като общата стойност на проекта е 142 533 лева. Така водното дружество поощрява своите работници и служители в желанието им да придобият повече професионални знания и умения, като очакванията са за подобряване качеството на предлаганата водна услуга и за намаляване на трудовите злополуки. Базирайки се на двустранно подписаните споразумения между обучаващите се работници и служители от една страна и ВиК дружеството от друга, в края на проекта ще бъдат корегирани работните заплати на успешно завършилите квалификационни курсове. Конкретният размер на това увеличение ще бъде допълнително уточнен. Неминуемо обаче реализирането на проекта ще има позитивно влияние върху самочувствието на персонала, заявиха от ВиК дружеството.

Категория: