Във „ВиК” ЕАД – гр. Бургас продължава обучението на персонала по компонентите „Вътрешни ВиК мрежи”, „Външни ВиК мрежи” и „Административно обслужване”.

То се провежда съгласно договор на „ВиК” ЕАД – гр. Бургас с Агенцията по заетостта по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” в партньорство с Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – „Подкрепа” и „Главболгарстрой” АД.

На 5 януари т.г. стартира обучението по специалността   „Вътрешни ВиК мрежи” на групите от Карнобат и Сунгурларе, което се провежда в съответните райони. Обучаемите ще разширят знанията си относно видове тръби, технологии при монтажа на сградна водопроводна мрежа, основни правила за монтаж и демонтаж на тръби, кранове, фасонни части и др. Те ще бъдат запознати с причините за възникване на трудови злополуки в строителството и начини за предотвратяването им, както и с основните нормативни актове, регламентиращи въпросите на здравословни и безопасни условия на труд.

Администрирането на проекта се осъществява от екип на „ВиК” ЕАД Бургас и представители на партньорите  с  ръководител г-жа Кристина Димитрова, който извършва редовен вътрешен мониторинг на обучението. Водопроводчиците и отчетниците – водомери са разпределени в 26 групи – по 8 групи за специалностите „Вътрешни ВиК мрежи” и „Външни ВиК мрежи” и 10 групи за „Административно обслужване”.

Основното предизвикателство пред екипа по проекта на „ВиК ЕАД – гр. Бургас е да осъществи една от основните цели на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” като съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, а именно – Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция„.

Категория: