В изпълнение на микропроект  № 5872 стартира социологическо проучване сред строителните фирми в цялата страна.

След проведен подбор и с одобрението на Социално-инвестиционния фонд бе сключен договор за провеждане на това проучване с една от водещите социологически агенции в страната „Медиана“ ООД. Договора е подписан между Федерация „СИВ“-„Подкрепа“, като водеща организация на проекта и „Медиана“ като целта на проучването е да се установи влиянието на финансовата криза върху работната сила в строителния отрасъл, нуждите от квалифицирани работници по специалности, моментното състоянието на трудовия пазар в строителството и тенденциите за неговото развитие. Специален въпросник разработен от „Медиана“ бе предоставен на строителните фирми в страната чрез Областните представителства на Камара на строителите в България (КСБ), които са съорганизатори на провеждащите се регионални срещи за представяне на микропроекта от представители на федерацията и представители на централния офис на КСБ. Анализът и изводите от проучването ще бъдат изложени на специална кръгла маса, която ще бъде организирана през втората половина на месец май и която е част от дейностите, заложени в микропроекта. Цялостният анализ ще бъде публикуван и на сайта на федерацията.

Категория: