На 21 май в парк-хотел „Москва“ в гр. София се проведе заключителното конферентно мероприятие (кръгла маса) по микропроект 5782.

Участие взеха представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Конфедерация на труда „Подкрепа“, синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Камара на строителите в България (КСБ), директори на професионални гимназии в строителството и архитектурата, управители на центрове за професионално обучение в строителството. Бяха представени три презентации. Първата от тях бе за целите на проекта, резултатите от проведените съвместно с областните представителства на КСБ срещи през периода април-май 2009 г. и констатираните проблеми на строителните фирми, професионалните гимназии и професионалните центрове в отделните региони. Модератор на тази презентация бе г-н Огнян Димов – зам.председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“. Втората презентация бе за разработения продукт „База данни“ за квалифицираните строителни работници и интернет-страницата за него, като тя бе представена от г-н Божидар Черкезов, член на екипа за реализация на проекта. Последно бе презентирано и проведеното социологическо проучване за състоянието на работната сила в строителството и переспективите за развитие на строителния отрасъл. Проучването бе проведено от агенция „Медиана“ ООД, която е една от водещите социологически агенции в България, като представянето бе направено от изпълнителния директор на агенцията г-н Кольо Колев. В последвалата дискусия между участниците бяха направени предложения към разширяването на „Базата данни“ и към допълването на интернет-страницата. Констатирано бе, че идеята на проекта напълно отговаря на нуждите на строителния отрасъл и че инициативата е пример за доброто сътрудничество между федерацията като синдикат и камарата, като работодателска организация. Отчетено бе, че предстои учредяването на заложеното в план-графика на микропроекта юридическо лице с нестопанска цел.

Категория: